dijous, 20 d’abril de 2017

Enigma 1

Acaba la frase: 
Gràcies al Canal d'Urgell... 

Enigma 2

Com és que es van plantar arbres als dos costats del Canal? 

Enigma 3

Com podem saber la quantitat d'aigua que baixa pel Canal? Es pot mesurar?

Enigma 4

Per què hi ha cases de pedra a la vora del canal? De qui eren? Qui hi vivia?

Enigma 5

Per què es mou l'aigua que baixa pel Canal d'Urgell?

Enigma 6

Com devien ser els camps de conreu d'aquesta zona abans de l'arribada de l'aigua del canal? 

Enigma 7

A la vora del Canal hi ha diversos pantans. Quina funció tenen? 

Enigma 8

Té relació l'aigua del Canal d'Urgell amb la llum de casa teva? 

Enigma 9

A què devia dedicar el seu dia el canaler? Quines feines es poden fer en un canal?